1. 1.
    bir şeyi araştırılmış hale getirmek süreci. bulmak veya göt olmak eylemlerine gebedir.
    ... the kene