1. .
    mitolojide, zeus ile hera'nın kızlarının ismi. ve hakkında şöyle bir sicilya masalı vardır.." zeus'a angelos adında bir kız çocuğu doğurmuş hera. zeus da bu kızı baksınlar diye nymphalara, orman perilerine vermiş. çocuk büyüyünce, hera'nın yüzüne sürdüğü sarı sakızı çalmış. bunu öğrenen hera, angelos'u cezalandırmaya kalkmış, ama kızcağız yeni doğum yapmış bir kadının evine, oradan da ölü taşımakta olan birtakım adamların yanına kaçmış. o zaman hera kızın ardını bırakmış. zeus da, kabirlere, kızla ilgilenmeleri, onu yıkayıp temizlemelerini buyurmuş. bunun üzerine, kabirler angelos'u alıp akheron gölü'ne götürmüşler, orada yıkayıp arındırmışlar."
    ... sciende