1. 1.
  bir elementin kimyasal özellikleri aynı fakat fiziksel özellikleri farklı olması haline denir, ortaya çıkan ürüne de allotrop denir.
  mesela, grafit ve elmas karbon elementinin birer allotropudur.
  ... gazoz_kapagi
 2. 2.
  Bazı elementlerin, kristal ya da molekül yapıları birbirinden farklı biçimler hâlinde bulunması (allotropi) ve bu biçimlerden her biri (allotrop). Allotroplar, apayrı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterebilirler. Değişik koşullarda kararlı olan allotropların belirli basınç ve sıcaklıkta birbirine tersinir biçimde dönüştürebildiği allotropiye “enantiotropi” denir. Allotropları değişik kristal yapıda olan elementlere en iyi örnek, fosfor (beyaz fosfor, kırmızı fosfor, metalik fosfor), kükürt (rombik, monoklinik, amorf) ve karbon (elmas, grafit); molekül yapısı değişik allotroplar hâlinde bulunan elemente en iyi örnek ise, oksijendir (oksijen, ozon).

  Kaynak: http://www.yeniansikloped.../allotropi/#ixzz2OPv5o9fE
  ... hasmet ibriktaroglu