1. 1.
    akıntının yönü ve sürati hesaba katılmak suretiyle yapılan bir seyir çeşididir. *
    ... limanla kavgali isyankar kaptan