1. ?.
  tuttun mu ?
  x 2
  + 10
  / 2
  = 5
  bildim demi ?
  şeklinde olayı çözene kadar çocuğunuza matematiği yutturmuş olacağınız hede
  1 -1 ... rakıbalık
 2. 1.
  - aklından bir sayı tut
  - mmm, tamam tuttum...
  - simdi de bırak, ehehehehee

  gibi gerzek dialoglarla karsılasılabilen bir hadisedir, temkinli yaklasmak gerekir...*
  5 ... sazan
 3. 2.
  -tuttun mu?
  +evet.
  -kaçla kaç arası?
  +sıfır ila yedi senoktotilyon üç yüz kırk iki senseptentilyon yüz üç sensextilyon dört yüz yetmiş iki senkentilyon yüz dokuz senkattuortilyon yedi yüz otuz dört sentretilyon iki yüz dokuz sendotilyon sekiz yüz otuz dört senuntilyon iki yüz yetmiş sentilyon dokuz yüz kırk üç novemnonagintilyon iki yüz yetmiş oktononagintilyon dokuz yüz otuz yedi septennonagintilyon dört yüz yirmi dokuz sexnonagintilyon dört yüz otuz iki kennonagintilyon yedi yüz seksen dokuz kattuornonagintilyon üç yüz kırk iki trenonagintilyon yüz seksen beş dononagintilyon sekiz yüz yetmiş beş unnonagintilyon dört yüz seksen altı nonagintilyon yedi yüz elli dört novemoktogintilyon sekiz yüz yetmiş dokuz oktooktogintilyon dört yüz seksen yedi septenoktogintilyon dört yüz elli sekiz sexoktogintilyon dokuz yüz dört kenoktogintilyon beş yüz elli dört kattuoroktogintilyon dokuz yüz seksen dört treoktogintilyon yedi yüz yirmi sekiz dooktogintilyon yedi yüz doksan altı unoktogintilyon dört yüz seksen dört oktogintilyon dokuz yüz seksen novemseptuagintilyon dört yüz yirmi dört oktoseptuagintilyon altmış dokuz septenseptuagintilyon sekiz yüz kırk altı sexseptuagintilyon dokuz yüz kırk iki kenseptuagintilyon sekiz yüz doksan yedi kattuorseptuagintilyon dört yüz yetmiş dört treseptuagintilyon sekiz yüz doksan dört doseptuagintilyon doksan yedi unseptuagintilyon dört yüz elli dokuz septuagintilyon yetmiş sekiz novemsexagintilyon dört yüz doksan oktosexagintilyon dört yüz yirmi yedi septensexagintilyon beş yüz seksen dokuz sexsexagintilyon beş yüz altmış yedi kensexagintilyon beş yüz kırk sekiz kattuorsexagintilyon üç yüz yetmiş altı tresexagintilyon beş yüz doksan sekiz dosexagintilyon altı yüz kırk üç unsexagintilyon yedi yüz seksen dokuz sexagintilyon altı yüz kırk dokuz novemkenquagintilyon yedi yüz altmış dört oktokenquagintilyon sekiz yüz yetmiş altı septenkenquagintilyon dört yüz otuz dokuz sexkenquagintilyon dört yüz doksan sekiz kenkenquagintilyon dokuz yüz kırk yedi kattuorkenquagintilyon dört yüz doksan yedi trekenquagintilyon dört yüz otuz dokenquagintilyon dört yüz otuz unkenquagintilyon dört yüz seksen yedi kenquagintilyon dört yüz seksen dört novemkatragintilyon yedi yüz doksan sekiz oktokatragintilyon kırk altı septenkatragintilyon sekiz yüz doksan beş sexkatragintilyon yedi yüz seksen dokuz kenkatragintilyon yedi yüz elli sekiz kattuorkatragintilyon dokuz yüz kırk yedi trekatragintilyon dört yüz otuz dokatragintilyon yedi yüz elli unkatragintilyon sekiz yüz otuz yedi katragintilyon otuz sekiz novemtrigintilyon beş yüz otuz yedi oktotrigintilyon elli üç septentrigintilyon yedi yüz seksen beş sextrigintilyon yedi yüz elli dokuz kentrigintilyon üç yüz yedi kattuortrigintilyon sekiz yüz yetmiş altı tretrigintilyon altı yüz yirmi sekiz dotrigintilyon dokuz yüz altmış dört untrigintilyon sekiz yüz yetmiş dokuz trigintilyon üç yüz altmış dört novemvigintilyon iki yüz seksen yedi oktovigintilyon altı yüz yirmi dört septenvigintilyon üç yüz seksen dokuz sexvigintilyon altı yüz yirmi üç kenvigintilyon dokuz yüz seksen altı kattuorvigintilyon üç yüz kırk iki trevigintilyon dokuz yüz yirmi üç dovigintilyon dört yüz seksen yedi unvigintilyon sekiz yüz otuz dokuz vigintilyon sekiz yüz yetmiş üç novemdesilyon dört yüz on iki oktodesilyon doksan sekiz septendesilyon yedi yüz otuz dört sexdesilyon iki yüz on kendesilyon dokuz yüz seksen yedi kattuordesilyon üç yüz kırk iki tredesilyon yüz dokuz dodesilyon sekiz yüz yetmiş üç undesilyon iki yüz on dört desilyon doksan sekiz nonilyon yedi yüz kırk üç oktilyon iki yüz on dokuz septilyon seksen yedi seksilyon üç yüz kırk iki kentilyon yüz dokuz katrilyon sekiz yüz yetmiş üç trilyon yüz yirmi dört milyar doksan üç milyon iki yüz on dört bin yedi yüz doksan sekiz arası.
  -hmmmm...
  5 -3 ... javelin
 4. 3.
  - aklından bir sayı tut.
  - tuttum.
  - 2yle çarp 5e böl 7 ekle sonuç 18 mi?
  - hayır.
  - ?!?! zönk...
  2 -2 ... noktalivirgul
 5. 4.
  - tut hadi

  + ee tuttum ne olacak şimdi?

  - ben ne bileyim, buraya kadar biliyorum!

  + hı !?
  5 -1 ... cyqne
 6. 5.
  - akıldan bir sayı tut

  + tamam tuttum.

  - off sıkıldım uğraşamayacağım şimdi, en iyisi bırak sonra devam edelim

  + seni ben bir sayarım necati bak!
  2 -2 ... cyqne
 7. 6.
  + aklından bir sayı tut

  -yoo!

  +zönk! nasıl ya?
  1 -1 ... esturealba
 8. 7.
  -aklından bir sayı tut
  -tuttum
  -tamam şimdi de bunu tut
  - (bkz: hayvansın karga)
  -azcık alsan eline...
  6 ... karga
 9. 8.
  -aklından bir sayı tut
  +tuttum
  -kac soyle bakalım
  +sekiz
  -oglum kucuk dusunuyorsun iste ben 2132156465478976546513213244 tutmustum.
  +hmm
  2 ... ersin
 10. 9.
  -aklından bi sayı tut.
  +tuttum.
  -şimdi bırak.
  +*
  1 -1 ... bonusssimo