1. 1.
  yeni türk ceza kanununun yasa no.sudur. artist hukukçular kendi aralarında ytck demek yerine bunu kullanırlar.
  -5237 nin 79 una göre suçlu sayılmalıdır gibi..

  kabul tarihi: 26.9.2004
  yayın tarihi: resmi gazete 12 ekim 2004, no.25611
  1 ... dunyayategetgecenadam
 2. 2.
  beş bin iki yüz otuz yedi diye okunur.
  2 -1 ... asosyall