1. .
    iznik Konsili'nin Roma imparatorluğu topraklarında izinli ilk resmi Hıristiyanlık toplantısını düzenlediği yıl (milattan sonra). Hıristiyanlık tarihindeki önemi çok büyüktür. Antik ismiyle Nicea'da (bugünkü iznik'te) vuku bulmuştur. neticede hristiyanlığın temel ilkeleri ve felsefesi bugün de geçerli haliyle belirlenmiştir... sonrasında tek tanrılılık Roma devlet dini olmuştur. (bkz: hristiyanlık)
    ... vakur