entry 25 galeri 1 video ses iyilertrends
 1. 1.
  oldukça basit ama bir o kadar da zor zeka sorusudur.

  12 top var, biri farklı ağırlıkta, eşit kollu terazi ile 3 tartıda farklı topu buluyoruz.
  #36072562 :)
 2. 2.
  kuruyemişçilerde eşit kolu terazi olmadığında çözülemeyecek soru. dijital kullanıyorlar artık. kuruyemişçiye top götürmeyin bence. adam sinirlenebilir.
  #36072577 :)
 3. 3.
  2-2-2 ile cevabına ulaşılamayan soru. bilemediniz, tekrar deneyiniz.
  #36072609 :)
 4. 4.
  Altı altı tartarım. Ağır gelen tarafı alır üçe üç tartarım.
  Üclerden ağır gelen tarafı alır 2'ye 1 olacak şekilde tartarım. ikili taraftan bir top alırım eğer ağır olan aldığım topsa terazi dengelenir. Eğer değilse bile ağır olan top dengeyi bozup aşağıya doğru gideceği için kendini belli edecektir zaten.
  #36072668 :)
 5. 5.
  top musunuz amk ne diyosunuz ya.
  #36072690 :)
 6. 6.
  hala çözülememiş soru.
  #36081188 :)
 7. 7.
  ilk başta 3-3, daha sonra 2-2, en son 1-1 tartılması gerekir diye tahmin ediyorum.

  ilk durumda: 3-3 eşit çıkarsa, diğer toplardan 2-2 eşit çıkarsa, son toplardan biri mutlaka ağır olacaktır.

  ikinci durumda: 3-3 eşit çıkmazsa ağır olan taraftaki 3 topla diğer herhangi bir top alınıp 2-2 tartılır. ağır olan taraftaki 2 top, 1-1 tartılır. ağır olan top bulunur.
  #36081279 :)
 8. 8.
  maalesef ki maalesef bir türlü çözülemeyen soru. hele 3-3 başlarsan 6 terazide falan bulursun sonucu.

  hadi bir tüyo vereyim: 4'lü gruplarla başlamak fayda sağlayabilir.
  #36081291 :)
 9. 9.
  step1 - 4 4 4 olarak ayırırsın,
  step2 - terazinin bir gözüne 4 bir gözüne 4 koyarsın. eğer ki dengedeyse dışarıda duran dörtlüde vardır bir sıkıntı, dengede değilse zaten farklı ağırlıktki dörtlüyü buldun demektir.
  step3 - farklı ağırlıktaki dörtlüyü terazinin gözlerine 1 ve 1 olarak koyarsın, dengedeyse dışarıda duran ikilide vardır bir sıkıntı, dengede değilse zaten farklı ağırlıktaki ikiliyi buldun demektir.
  step4 - dengede değilse dışarıdakileri terazinin kefelerine 1 - 1 koyarak sonuca ulaşırsın
  #36081318 :)
 10. 10.
  fena halde çözülemeyen soru.

  (#36081318)

  step 1: tamam, diyelim
  step 2: eğer dengedeyse sıkıntının dışarıda duran dörtlüde olmasına da tamam, diyelim. ama dengede değilse sıkıntının hangi dörtlüde olduğunu nasıl anlayacaksın sayın cinyıs? top ağır ya da hafif demiyor ki?
  step 3: sıkıntılı 4'lüyü bir şekilde bulabilseydin bile terazi gözlerine topları 1-1 koyduğunda ikinci tartı gitti. dengedeyse:

  a- sıkıntı diğer ikilide, tamam: peki ama farklı ağırlıktaki ikiliyi bulmak yetmiyor, farklı ağırlıktaki topu bulman gerekiyor. kalan tek terazi ile nasıl yapıyorsun, açıklamamışsın.

  b- dengede değilse dışardıkeleri terazinin kefesine 1-1 koyuyorsun. ee sonuca nasıl ulaştın. ağır taraftaki mi farklı top, hafif taraftaki mi?

  olmadı, tekrar deneyiniz.
  #36081356 :)
 11. 11.
  Ağırlığı farklı olan topun diğerlerinden daha mı ağır daha mı hafif olduğunu bilmeden çözülmesi imkansız soru.
  #36081390 :)
 12. 12.
  farklı topun ağır ya da hafif olduğu belirtilmeden de çözülebilen soru.
  #36081396 :)
 13. 13.
  ipucu vereyim topları numaralandırmadan olmaz *
  #36081503 :)
 14. 14.
  ilk önce herhangi iki tanesini ayrıca tutar kalanları beş beş tartarsın. eşitse ayrıca tuttuğun iki tanesini tartar bulursun.beş beş tarttıkların eşit değilse ağır beş tanenin bir tanesini ayrıca tutar iki iki tartasın. eşitse ayrıca tuttuğun bir tanesi daha ağırdır. eşit değilse iki iki tarttıklarından ağır olan iki taneyi tartarsın. ağır olanı iki tanesini tartarak belirlersin.
  #36081555 :)
 15. 15.
  adım-1:dört dört koy eşit çıkarsa napıcağın malum çıkmazsa adım 2 geç
  adım-2:soldan 2 sağdan 3 top çıkar soldan çıkan toplardan birini ve 2 nötr topu sağa ekle sola iki nötr ekle
  adım-3a:eşitlenirse eldeki üç taneden biridir soldan alınanlar tartılır solun ilk durumu neyse o durumda olan farklıdır eşitse elde kalan,
  3-b:dengelenmez ama kolların durumu değişirse soldan sağa konulan top göttür,
  3-c:kollar olduğu gibi kalırsa soldaki değişmeyen iki top ve sağdaki değişmeyen bir top alınıp 3-a uygulanır.
  edit:ağırlığı farklı olan topu nereye sokacağımıda buldum.
  #36081651 :)
 16. 16.
  başlıktaki bütün çözümler yanlış.

  çözümünü şöyle:

  step 1: topları 4'lü gruplara ayırıyoruz. daha kolay anlaşılması için xxxx yyyy ve zzzz diye harflerle belirtelim grupları. seçtiğimiz 2 grubu (x ve y grupları olsun) teraziye koyuyoruz. iki olasılık var: a-) terazi dengede kalır veya b-) terazinin dengesi bozulur.

  a-) terazi dengedeyse biliriz ki xxxx ve yyyy gruplarındaki 8 top normal toplardır. demek ki zzzz toplarından birisi farklı ağırlıkta ama ağır mı hafif mi hala bilmiyoruz.

  b-) terazi dengede değilse biliriz ki, zzzz grubundaki 4 top, normal top. diyelim ki, terazinin xxxx kefesi aşağı indi. bu durum fark etmez, diğer taraf da olabilirdi. yaptığımız gözleme göre farklı top ya xxxx grubunda ve normal toplardan daha ağır yahut farklı topumuz yyyy grubunda ve normal toplardan daha hafif.

  step 2: ikinci teraziye geçiyoruz.

  a-) a senaryosuna göre gidersek topumuz z grubunda. xxxx yahut yyyy grubunun normal toplar olduğunu artık biliyoruz. buradan 3 top seçeriz. xxx şeklinde (yyy veya xxy veya xyy şeklinde de olur, fark etmez artık) 3 topu alır terazinin bir kefesine koyarız. z grubundan 3 top alır terazinin diğer kefesine kayarız. ortaya yine iki olasılık çıkar:

  a1-) terazi dengede çıkar: bu durumda biliriz ki teraziye koyduğumuz 3 adet z topu da normal top. artık 11 normal topu ve 1 adet farklı ağırlıktaki z topu olduğunu biliyoruz. finale 1 adet farklı ağırlıktaki z topu ile gidiyoruz demektir.

  a2-) terazi dengede çıkmadı: bu durumda açıkta bıraktığımız 1 adet z topunun da normal top olduğunu anladık. demek ki, farklı ağırlıktaki top, seçtiğimiz 3 adet zzz topundan birisi. teraziyi gözlemiyoruz: terazinin xxx tarafı ya da zzz tarafı ağır basacaktır. eğer eğer zzz tarafı ağır basarsa topumuz normal toplara göre daha ağırdır. zzz tarafı hafif gelirse demek ki topumuz normal toplara göre daha hafiftir. bu durum ise, ağır mı yoksa hafif mi olduğunu bildiğimiz 3 adet zzz topu ile bizi finale götürecektir.

  b-) b senaryosuna göre gidersek topumuz xxxx veya yyyy toplarından birindeydi ve 4 adet normal olduğunu bildiğimiz zzzz topları vardı. bu aşamada xxxx ve yyyy gruplarından birinin tamamını, birinden ise 1 adet top seçiyoruz. terazinin bir tarafına xxxy diğer tarafını ise xzzz şeklinde (yyyx ve yzzz şeklinde de olabilir) oluşturuyoruz. burada işin nirengi noktası, bir grubu tamamen terazinin kefelerinde kullanmak. (ki dışarıda bir gruptan hiç kalmasın, bir gruptan ise 3 top kalsın) biz xxxy ve xzzz şeklinde yapalım. hatırlatma: daha önce x grubunun ağır bastığını, y grubunun hafif grubu olduğunu gözlemlemiştik. (z grubu normal toplardı) yani farklı top x grubunda çıkarsa kesin olarak ağırdır, y grubunda ise kesin olarak hafiftir. şu anda iki olasılık var. terazi dengede olabilir yahut denge bozulabilir.

  b1) terazi dengede çıktı: demek ki, terazide kullandığımız 4 adet x topu ve 1 adet y topu normal top. z topları zaten normaldi. teraziye almadığımız 3 adet y topundan birisi farklı ağırlıkta. y grubunun hafif grubu olduğunu da bildiğimize göre, demek ki bu toplardan birisi hafif. finale, birinin hafif olduğunu bildiğimiz 3 adet yyy topu ile gidiyoruz. a2 aşamasındakine benzer şekilde.

  terazinin dengesi bozulursa:

  b2) eğer xxxy tarafı ağır basarsa: x grubu ağır grup olduğuna göre terazinin xxxy tarafının ağır basma sebebi, o kefedeki xxx üçlüsünden kaynaklıdır. y topu ya normal ya da hafif olmalıydı, xxxy kefesi ağır bastığına göre, demek ki bu kefedeki y topu normal toptur. ayrıca diğer taraf ağır basmadığına göre xzzz tarafındaki x topunun da normal olduğunu anlamış oluruz. bu da bizi, içlerinden birinin ağır olduğunu bildiğimiz 3 adet xxx topu ile final terazisine götürür.

  b3) eğer xzzz tarafı ağır basarsa: x grubu ağır grup, y grubu hafif grup olduğuna göre; xxxy tarafındaki 3 adet x topu ağır değil, demek ki normal top bunlar. xzzz kefesinin ağır basmasının iki sebebi olabilir:

  - xzzz tarafındaki 1 adet x topu ağır olduğu için kefeyi aşağı indirmiştir.

  - xxxy tarafındaki 1 adet y topu hafif olduğu için o kefe yukarı kalkmıştır.

  o zaman finale 1 adet x (ağır ya da normal top), 1 adet y (hafif ya da normal top) ile gidiyoruz demektir. farklı top x ise ağırdır, farklı top y ise hafiftir.

  final:

  step 3: finale taşıdığımız bütün olasılıklarla 3. teraziyi yapalım:

  a1) senaryosunda finale 1 adet ağır mı hafif mi olduğunu bilmediğimiz z topu ile gelmiştik. 3. terazide, 1 adet z topunu bir kefeye koyarız diğer kefeye normal toplardan 1 tane koyarız. terazi dengede olmayacaktır. z tarafı ağır basarsa top diğer toplardan daha ağırdır. z tarafı hafif gelirse top diğer toplardan hafiftir.

  a2) senaryosu, bizi 3 adet zzz topu ile finale yollamıştı. topun ağır mı hafif mi olduğunu gözlemimizden biliyorduk. bu durum bize yeter. çünkü finale 3 top kalırsa ve topun ağır mı hafif mi olduğunu bilirsek iş çözülüyor: diyelim ki, zzz grubunun ağır bastığını bilerek geldik. bu durumda toplardan 2 sini seçer ve terazinin kefelerine 1'er tane koyarız. hangi taraf ağır basarsa farklı top odur ve ağırdır. terazi dengede çıkarsa farklı top, dışarıda bıraktığımız toptur ve ağırdır. (aynı durum zzz grubunun hafif bastığını bilerek gelince de geçerli. bu sefer de hafif basan taraf farklı toptur. terazi bozulmazsa dışarıda bıraktığımız top farklı toptur ve hafiftir, deriz.)

  b1) senaryosu bizi finale, birinin hafif olduğunu bildiğimiz 3 adet yyy topu ile yollamıştı. aynen a2 senaryosunda olduğu gibi, bu gruptaki toplardan 2 sini seçer ve terazinin kefelerine 1'er tane koyarız. hangi taraf hafif gelirse farklı top odur ve hafiftir. terazi dengede çıkarsa farklı top, dışarıda bıraktığımız toptur ve hafiftir.

  b2) senaryosu bizi finale, birinin ağır olduğunu bildiğimiz 3 adet xxx topu ile yollamıştı. aynen a2 ve b1 senaryolarında olduğu gibi, bu gruptaki toplardan 2 sini seçer ve terazinin kefelerine 1'er tane koyarız. hangi taraf ağır basarsa farklı top odur ve ağırdır. terazi dengede çıkarsa farklı top, dışarıda bıraktığımız toptur ve ağırdır.

  b3) senaryosu bizi finale, 1 adet x ve 1 adet y topu ile yollamıştı. farklı top x ise ağırdır, farklı top ye ise hafiftir, demiştik. bu toplardan birini alır terazinin bir kefesine koyarız. x topunu seçip terazinin bir kefesine koyalım, diğer tarafa da normal bir top koyalım. terazi ya dengede kalır ya da x tarafı ağır basar, x tarafının hafif gelme ihtimali yok. x tarafı ağır basarsa farklı top x topudur ve ağırdır. dengede kalırsa farklı top y topudur ve hafiftir. (y topunu seçip terazi kefesine koyarsak tersi geçerli: dengede kalırsa farklı top x topudur ve ağırdır. y tarafı hafif gelirse -y tarafının ağır basma ihtimali zaten yok- y topu farklı toptur ve hafiftir)
  #36081891 :)
 17. 17.
  hatamın nerde olduğunu merak ettiğim sorudur.
  #36081914 :)
 18. 18.
  hatasız kul olmaz sorusu.

  doğru yaptığın bir şey yok ki!
  #36081929 :)
 19. 19.
  anladığım hatadır, elimde bir y fazladan varmış.
  #36081989 :)
 20. 20.
  La sözlüğü yazar olma yaşı +12 olsun amk. En azından zeka +12 olsun.

  ilk okul sorusudur.
  #36082407 :)
 21. 21.
  Hala bu soru mu bea artık bunu cevaplayamayanları dövüyorlar.
  #36082409 :)
 22. 22.
  6 bir keseye 6 bir keseye koy tart sonra al o 6 topu 3 3 koy tart sonra 2 ve 1 olarak tart zaten anlarsın aq bu soruyu niye bu kadar çok düşündünüz yav.
  #36082424 :)
 23. 23.
  6-6 koyulur
  Bir taraf ağır gelecek, ağır gelenler atılır,
  Geriye 6 topumuz kaldı
  3-3 koyulur
  Bir taraf ağır gelecek, ağır gelenler atılır

  3top kaldı
  1-1 koyduk eşitse ağırlıklar dışarda kalan top hafiftir, eşit değilse otomatikman hafif gelen aradığımız top olur.

  Basit bir algoritma sorusu.
  #36082452 :)
 24. 24.
  Topların yarısını bir kefeye diğer yarısını diğer kefeye koyarım.

  Ağır basan 6 topu alırım ikişerli 3 gruba ayırırım.

  ihtimal 1: iki tane bir kefeye, iki tane diğer kefeye koyarım. Ağır basan taraftaki iki topu tartar ağır olanı bulurum.

  ihtimal 2: iki bir kefeye, iki diğer kefeye koyarım. Eşit çıkarsa dışarda kalan iki topu tartarım.

  Ammaaaa
  Bu, farklı olan topun ağır olduğu durumda işe yarar. Ya farklı olan topun ağır mı yoksa hafif mi olduğu bilinmiyorsa.
  Bildim diyenler aldınız mı babayı.
  #36082987 :)
 25. 25.
  ilkokul sorusu diyenlerin çözimü görene kadar gık çıkarmadığı soru.
  #36089132 :)