bugün

ama

çelişkili iki cümleyi bağlamaya yarar.
her suçlamada, savunmanın diline pelesenk olur.
kendinden önceki cümlenin yalan olduğuna delalet edermiş:
seni çok seviyorum ama artık yoruldum. ** * *