bugün

ihsan arslan

diyarbakır milletvekili ayrıca rte'nin en yakınlarından biri.bu adama "adam demekle sokaktaki vatandaşa büyük bir haksızlık yapmış oluyorum fakat hitap etmem gereken sözler malesef burda aykırı o yüzden adam demek zorundayım",kürt soruşturması isimli kitapta söyledikleri sözlerle bugün bizleri hangi kafaların yönettigini açıkça belli etmiş kişidir.sözlerinden bazıları;
"Doğduğum yer olarak Kürdistan vatanımdır. Halen yaşamakta olduğum yer itibarıyla da Türkiye vatanım durumundadır."

"Müslümanların vatanı neresi ise orayı korumak, orayı kurtarmak ve vatan diye orasını isimlendirmek gerekir. Bu manada Türkiye coğrafyasının Misak-ı Milli ile çizilen sınırları hiçbir anlam ifade etmemektedir."

Son islam devletini (Osmanlı'yı) ve onun müesseselerini (padişahlık ve halifeliği) ortadan kaldıran ve yegáne politikası islam'a düşmanlık ve onu yok etme esası üzerine kurulan bir zihniyet ve otoriteye (Cumhuriyet rejimine) karşı tüm isyan ve başkaldırıları (Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanları ve PKK olayı) alkışlamak gerekir."

bazı kesimin begenmedigi emin çölaşanı bunları yazdıgı için alkışlamak gerekir...
hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5149094&yazarid=5
hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5155371&yazarid=5