bugün

gammazlar

sözlüğün ileri gelenlerine yardımcı olma çabası içersindeki şahıslardır .