bugün

silivri artık soğuk değil

Pırasa Bıyık sarayda iken; benim için ülkemde sıcak tek karış yok. Şehidim Mehmetim'e "kelle" Apo iti'ne "sayın" diyen biri vardı. Kim ola ki?