bugün

müsvedde analizler atlası

MÜSVEDDE ANALiZ ATLASI

Heybedeki yalnızlığın kalitesi miktarınca büyüyor güçleniyor insan
Aştıkça engelleri mukavemet kazanıyor yol alıyor
Döktüķçe muhtevasını tahliye namına mecrasına hafifliyor dimağı
Kalbini sözüne sözünü hal bilene yasladıkça bayındır kılıyor ömrünü
Öfkesini sağlam kalelere kapattıkça intikam ateşi kül oluyor zaman sonra gül oluyor
Mağlubiyetlerinden ders aldıkça idrakine merhamet aşılıyor
Zaferlerinden başkalarına pay ettikçe iyilik iyilikle katlanmış oluyor.