bugün

her kutsal kitaba değiştirilmiş demek

Hahahahaha ulan valla ciddi gülüyorum ya gıcıklığına değil. Aslında akıllı da insanlarsınız ama konu din-siyaset olunca neden gözünüze perde iniyor kardeşim? Değiştirilmiş demek için değiştirilmeyeni bulmak lazımmış! Değişmeyen elinde olsa neden değişene inansın adam? Bizim Tevrat, incil dediğimiz kitaplar aslında birer dini yasa gibi yani herhangi bir dönemde kitap halinde tam olarak orijinali oldu mu o da meçhul. Mevcuttaki inciller mesela (Markos, Matta, Luka, Yuhanna) 325-330 yılları arası 1.konstantin hristiyanlığı seçince yapılan konsillerle yüzlerce incil arasından elenerek ve gerek görülen ekleme çıkarmalarla 4'e kadar indirgenmiştir. Bunu Hristiyanlar'da kabul eder. Kur-an öyle değil ilk yazılan nüshaların birbiri ile ya da şu an elimizdeki herhangi bir örneğin onlar ile en ufak bir farklılığı yok. Sizler islam ilmini cidden bilmeden eleştiriyorsunuz. Kızmıyorum bilmeden inanan da çok ama sadece hadis ilmindeki hassasiyeti; hadislerin kaynaklarına, sıhhatlerine, tabakalarına ve nakil edenlerin her türlü sağlıksal-ahlaki durumlarına göre nasıl tarandığını görseniz Kur-an'la ilgili şüphe bile etmezsiniz. Kur-an'ı diğer kutsal kitaplarla kıyaslamaya da kalkmazsınız. Ah ah Ne kadar yazsam eksik kalır...
güncel Önemli Başlıklar