bugün

tanrı var mıdır sorunsalı

Tarih boyunca:

-Tanrı yoksa evreni kim yarattı?
+Evreni illa bir yaratan olmalıysa tanrıyı kim yarattı?
-Tanrı yaratılmadı; ezeli idi. iki benzemezi birbiri ile mukayese edemezsin. (felsefede katagori hatası)
+O zaman pekala evren de ezeli olabilir...

Şeklinde kısır diyaloglarla ilerlerken;

bugün bigbang ile evrenin ve zamanın bir başlangıcı olduğunu biliyoruz. bu durumda nedenselliklerle anlamlandırabildiğimiz varlık kavramı için bize zamanın dışında kalan bir ilk sebep lazım. Ayrıca bigbang'e hâlâ bok atan sözde bilim müptelası tipler ezeli olan bir şeyin mantıken ebedi olması gerekliliğini de kabul etmek zorundadır. Ancak termodinamiğin entropi yasası bize evrende ebedilik olmadığı konusunda da yeterince fikir veriyor...