bugün

boş kabeye tapmak ne ifade ediyor

Kabede islamdan önce de tapınıyorlardı. Dönüyorlardı. islam'dan sonra Putlar gitti. Gene oradalar. Yani anlıyoruz ki, bu dinle pek alakalı değil. Yerel, kabilesel bir Gelenek. Hiç kuranda emir var falan demeyin. Kuran kitap olarak Muhammed'den çok sonra ortaya çıkıyor. Zaten düşünürseniz, yüzlerce yıl önce, ulaşım ağları bu kadar gelişmemişken, kim dünyanın bir ucundan öbür ucuna din için gitsin? Osmanlı padişahları (Halifeler) bile hacca gitmemiştir o kadar zenginliklerine rağmen.