bugün

emasya fiili bir darbedir

doğal afet durumunda askerin, valilik tarafından nasıl koordine edileceği ile ilgili protokoldü, 99 depreminde askerin neler yaptığını nasıl hemen koordine olduğu malumdu, sonuç bu depremde ortaya çıkmıştır.
güncel Önemli Başlıklar