ulucuların yaşadığı en tuhaf olaylar

  1. 2.
    Birinde tuhaf tuhaf s.kişmiştim.
    1 ... fufulu