bugün

okulda öğrenilmiş en unutulmaz bilgi

Kopyayı sıraya yazarsan, yakalandıktan sonra mantıkla izah etme olanağın yok.
En net bilgi beyler yayalım.