bugün

türkler islamiyeti seçmeseydi

Yakın doğudaki büyük imparatorlukların sonuncusu ve
belki de en güçlüsü olan bu heybetli imparatorluğun ömrünü
uzatan ve devamlılığını sağlayan unsurlar nelerdi?
güncel Önemli Başlıklar