bugün

türkler islamiyeti seçmeseydi

Arap tarihindeki derin bilgisine dayanan îbni Haldun'a
göre, her sülâle aşağı yukarı 120 yıllık bir ömre sahip olduğu
halde Osmanlı imparatorluğu 600 yıl süreyle bir tek sülâlenin
hükmü altında kalmış ve hiç değilse dış görünüşü itibariyle bir
şekil değişikliğine uğramamıştır.
güncel Önemli Başlıklar