bugün

türkler islamiyeti seçmeseydi

Büyük Arap filozofu ibni Haldun "Prolegomena"
(Mukaddime) adlı kitabında şöyle yazıyor: "imparatorlukların
da tıpkı insanlar gibi kendilerine has bir ömürleri vardır, gelişirler,
olgunlaşırlar, sonra da batmaya başlarlar."
güncel Önemli Başlıklar