bugün
üçüncü nesil silik
dördüncü nesil silik
dördüncü nesil silik
beşinci nesil yazar
altıncı nesil silik
yedinci nesil silik
yedinci nesil silik
yedinci nesil silik
sekizinci nesil silik
on ikinci nesil çaylak