1. .
    akıl bir el feneri, vahiy gözkyüzünde güneş; akıl mezara kadar, vahiy ebedi; akıl yanılır, vahiy asla; akıl vahyi, vahiy aklı teyit eder.
    ... kutt