bugün

bu gibi ortamlarda insanlar kendi düşüncelerini ifade ederek, benim de söyleyeceklerim var diyerek tepki gösteriyorlar.

öte yandan kendi üretim imkanlarını ve kapasitelerini de buradan farkında olarak veya olmayarak belli etmiş oluyor.

buradaki uygulamalar hükümetin şu günkü baskılarının sebebi olduğu muhtemeldir.