1. 1.
    2009 yılından beri ekşide yazan son 3 gündür uludağa geçen hemşire yazar.
    ... ultiointifada