1. 1.
  824 yılında halife me'mun'un huzurunda müslüman kelamcılar ile bir dizi tartışmaya girmiş ve hristiyanlığı müdafaa etmiş olan isevi düşünür.

  ilk tartışmalarında kuran ayetlerini çarpıtmaya çalışmış ancak daha sonraki evrelerde tartışmayı kendi isteğine göre yönlendirebilmiştir. mesela kuran'daki allah'ın kelamı ifadesinden hareketle bunu allah'ın oğlu olmakla benzeştirmeye çalışmıştır.

  Dımaşki ile birlikte ebu kurre islam'ı konu edinen ve onu inceleyen ilk isevi teologlardır.

  Yazdığı Arapça risaleler şunlardır:

  irade Hürriyeti
  teslîs ve Tevhid
  Mesîh’in Ölümü
  incil’in Hakikati
  Tanrı’yı Bilmenin Yollarına Dair
  Kurtuluşun Gerekliliğine Dair
  Oğulluğun Ezelî Oluşuna Dair
  Ya‘kūbî Dâvûd’a Mektup
  Şeriat, incil ve Kadıköy Konsili’nin Doğruluğuna Dair
  Tanrı’nın Bedenleşmesine Dair
  ... homo sacer