1. 1.
  Sahabeleri gören kimseye tabiin denir...
  3 ... white pages
 2. 2.
  bir islâm dinî terimidir. Sahabeleri görmüş olan Müslümanlara verilen isimlerdir. islâm dininde tabiin, aynı zamanda peygamberimiz hz. Muhammed'i (sav) hayattayken gören Müslümanları (sahabeleri) gören kişilere verilen addır.
  1 ... kartalbey
 3. 3.
  Tâbiîn listesi

  Tâbiînlerden ilk olarak Hicrî 30 yılında Zeyd bin Mamar bin Zeyd, en son da H.S. 180 yılında Halef bin Halife ölmüştür. Çoğu tabiin, Sahabe'den kalan islâmî âdetleri sonraki Müslümanlara iletmeyi görev bilirlerdi.

  Abdullah bin Emir
  Abdullah ibn Muhammed bin el-Hânifîyye
  Ahnef bin Kays
  Ebu Müslim el-Havlânî
  Hasan Basrî (H.S. 130-180)
  Hasan ibn Muhammed bin el-Hânifîyye (ö. H.S. 100)
  Alkama bin Kays el-Nahay
  Muhammed ibn Ebu Bekir
  Kâsım bin Muhammed bin Ebu Bekir (ö. H.S. 103)
  Atâ bin Ebu Rebah (ö. H.S. 106)
  ibni Curay
  Hammam bin Münebbih
  ibni Şihab el-Zührî (ö. H.S. 124)
  Mesrûk bin el-Ecdâ (ö. H.S. 103)
  Mücâhid ibn-i Cebr
  Said bin el-Müseyyeb (ö. H.S. 93)
  Ubeydullah bin Abdullah (ö. H.S. 98)
  Urve bin el-Zübeyr (ö. H.S. 94)
  Zeyd bin Ali (ö. H.S. 122) *
  1 ... kartalbey