bugün

Hindistan'dan Filipinler'e kadar uzanan bölgede yaşayan bir geyik türüdür.
urartularda krallar silsilesi.