1. 1.
    huyu güzel, ağırbaşlı, sevilen, sayılan, genellikle tonton dede ve nineler için kullanılan sıfat.
    ... asiti kaçmış kola