bugün

çelebicihan taburunun önemi, gücünden ziyade taşıdığı manadır.

kırım tatarları, en son 26 Aralık 1917'de ilan ettikleri kırım halk cumhuriyeti'nin varlığını korumak amacıyla savaşmışlar, ancak kızıl orduya karşı mağlup olarak bağımsızlıklarını yitirmişlerdi. O zaman da kırım tatarları bağımsızlık mücadelelerini her zaman demokratik ve hukuki yollarla sürdürmüş, kurultay çağrısı yapılarak seçimler yapılmış, halkın temsilcileri toplanarak bağımsızlık ilan etmiş ve buna müteakip devlet kurumlarıyla orduyu oluşturmuşlardı.

bugün de çelebicihan taburu, rus propagandasında yer aldığı gibi gayrihukuki, terörist ve benzeri iğrenç suçlamalara karşın ukrayna devletinin desteği ve onayıyla kurulan, ileride ukrayna'nın içişleri bakanlığı'na veya genelkurmay'a bağlı olarak mevcudiyetini devam ettirerek ukrayna'daki kırım tatarlarının askerliklerini yapacağı bir tabur olacak. Ancak bu taburun kırım'ı kurtarmak amacıyla rusya'ya saldırmak gibi hayalperest, gerçekdışı bir misyonu yok, taburdaki askerler de intihara meyilli değil. şu andaki görevleri işgal altındaki kırım'a giriş-çıkışta sınır görevlilerine gözetmenlik yapmak, yasadışı halleri ve yolsuzluğu sorumlu yetkililere bildirmekten ibarettir.

ileride de kırım, rus işgalcilerden arındırıldırılarak hukuka uygun konumuna kavuştuğunda çelebicihan taburu ve tesis edilebilecek diğer taburlar, kırım'da vatandaşların güvenliğinden sorumlu bir şekilde görev alacaktır.