bugün

her başlığın altında bir nevrotik. Akım falan mı çıktı da haberimiz yok?
Ne içiyorsa, bir kapak da ben istiyorum. Onun kafasını yaşamak da lazım.