1. .
    * herhangi bir formun karakteristik kompas larıyla beraber ritimsel olarak vurgulanan ve parçanın dairesel gidişatında, nakarat aralarında, falseta lardan önce ya da sonra uygulanan flamenco tekniğidir.
    ... nocturnal concerto