1. 1.
  hastayım, yalnızım, seni yanımda
  sanıp da bahtiyar ölmek isterim.
  mahmûr-ı hulyâyım; câm-ı lebinden
  kanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

  bir olmaz emelin düştüm peşine
  vuruldum hüsnünün şen güneşine
  elâ gözlerinin aşk ateşine
  yanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

  talihin kahrı var her hevesimde,
  boğulmuş figanlar titrer sesimde.
  o nazlı ismini son nefesimde
  anıp da bahtiyar ölmek isterim.

  rıza tevfik
  ... mulayim