1. 1.
    büyük ayıp işlemiştir.
    sunulan hediye hürmetle alınmalı.
    makbuz alan gişe memuru gibi tek elle hediye alınmaz.
    2 ... nanautzin