1. 1.
    bunu bir de daha mesainin başında geleni vardır ki o rezalettir işte.
    ... yasalmermisiyleyaklasankomiser