bugün

enflasyon tek cümleyle söylersek: "fiyatların artış hızıdır."
fiyatların artması yada düşmesi değildir.

güncel ve somut bir örnek verelim ortalık şenlensin.
Brent petrol 130 dolar iken, motorin 22,67 TL
Brent petrol 98 dolara düştü, motorin 25,52 TL

not: yani senin ülkende fiyat artışı dışa bağımlı olduğun için değil içerde saçmaladığın için.
yani sıkıntı dıjjj güç' de değil, sıkıntı sende... yani ijj güç' de
Enflasyon, kelime olarak “mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen sürekli artış” anlamına gelmektedir. Yani enflasyon, ele alınacak mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel düzeyini ifade eder. Tek tek fiyat artışları enflasyon olarak hesaplanmaz. Ayrıca fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış içerisinde olması gerekir. Kısaca, bir veya birden fazla malın fiyatının sürekli artış göstermesi ya da bütün malların fiyatının sadece bir defa artış göstermesi enflasyon olarak sayılmaz. Enflasyon artışı, mal ve hizmet fiyatlarının sürekli olarak artmasını ifade ederken; enflasyon düşüşü, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın azalması anlamına gelmektedir.
Enflasyonun nedenleri olarak aşağıdakiler gösterilebilir;

- Tüketici gelirlerindeki artışın genel talebi artırması, enflasyonun yükselmesinin en temel sebeplerinden biridir. Gelirinde artış olan birey, daha fazla mal ve hizmet almak ister. Bunun neticesinde mal ve hizmetlerin kıtlığından dolayı talep enflasyonu oluşabilir.

- Ülkedeki toplam harcamaların toplam geliri aşması, bir diğer enflasyon artış sebebidir. Toplam harcamalar toplam geliri aştıkça bütçe açığı ortaya çıkar. Bu da ekonomide enflasyon oluşmasına sebep olur.

- Üretim girdilerinin fiyatındaki artışın fazla olması, üretim maliyetlerini artıran bir durumdur. Üretim maliyeti arttıkça üretilen mal ve hizmetin de fiyatı artar. Bu fiyat artışı toplam talebin azalmasına neden olur. Piyasada durgunluk oluşur ve bu durgunluk beraberinde maliyet enflasyonunu getirir. Yüksek faiz oranları, devalüasyon gibi durumlar da üretimde maliyetleri artıran faktörlerdendir.

- Üretim miktarının bazı sebeplerle azalması, toplam talebin karşısında arzın düşmesi demektir. Bu durumda üreticiler, talebi karşılayamadığı için enflasyon oluşur. Üretilen malın değeri artar ve aynı parayla önceden daha fazla alınabilen mal veya hizmet, bu durumda daha az alınır. Bu da enflasyonun varlığını gösterir.

- Piyasada dolaşan para arzının artması, dış ticaret açığının oluşmasıyla meydana gelir. Bir ülkede ihracat ithalattan az olursa dış ticaret açığı oluşur. Bu açık durumunda para ihtiyacı oluşur. Merkez bankası da piyasaya karşılıksız para arz ederek bu açığı kapatır. Fakat bu durumda, paranın değeri düşer ve aynı parayla daha az mal ve hizmet alımı yapılır. Böylelikle ekonomide enflasyon oluşur.

- ithalatı yapılan malların fiyatında meydana gelen artışlar, enflasyonu oluşturan bir diğer etkendir. ithalata çok fazla para yatırılması, dış ticaret açığı doğuracağı için enflasyon oluşturur. Enflasyonun oluşması durumu ise merkez bankasının dış ticaret açığını kapatmak için para arz etmesiyle olur.

- Tasarrufların, yatırımlardan az olması ve dolaşan para miktarının azalması, kamu harcamalarının kamu gelirlerinin üstünde seyretmesi de enflasyonu oluşturan nedenlerdendir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.