bugün

kazanılan olumsuzluk,zarar görme,faydasızlık.
avantajın karşıtı durum.