1. .
  istanbul'un doğasını konu alan figüratif anlayıştaki
  resimleriyle tanınan ressam Cevat Dereli 1900 yılında Rize'de doğdu.
  Ziya Güran'ın yönlendirmesiyle girdiği Sanayi-i Nefise Mektebinde
  Hikmet Onat ve ibrahim Çallı'nın öğrencisi oldu.
  1924'te devlet bursuyla Paris'e gitti ve 1928'e değin çalışmalarını
  Paul-Albert Laurens atölyesinde sürdürdü.
  Yurda dönüşte Güzel Sanatlar Akademisi Nazmi Ziya Güran
  atölyesinde muallim muavini olarak çalıştı, daha sonra
  Tıp Fakültesi desinatörlüğüne geçti ve anatomik planlar çizdi.
  Lévy'nin Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü şefliğine atanmasıyla
  tekrar akademiye dönen Dereli, CHP'nin düzenlediği yurt gezilerine katıldı.
  Sinop'ta yaptığı resimlerle izmit'te düzenlenen Müstakil Ressam ve
  Heykeltraşlar Sergisi'nde birinci ödülü kazanan Dereli, 1977'de
  Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülünü Zühtü Müridoğlu ile paylaşmış,
  Atatürk'ün 100. doğum yılı nedeniyle Kültür Bakanlığı'nın
  1981'de düzenlediği sergide Atatürk Devlet Armağanı'nı alan
  ressam 1989'da istanbul'da vefat etti. *http://www.ata.boun.edu.tr/

  online resim sergisi için:
  http://www.lebriz.com/v3_...spx?exhID=556&lang=TR
  ... meister writer