bugün

ikisi de maddeperest, nihilist azgın bir budaladır, ne denli çok boyutlu mahluklar olduğumuzu unutmuşlardır. insan hem bir toplumun parçasıdır, hem de zamana ve mekana bağımlı çürüyüp bozulan bir et parçası, hem düşünür, hem de yer, içer, sıçar tıpkı bir hayvan gibi. varlığı hem toprağın katmanlarında tecelli eder, jeolojiye ışık tutar, hem de toprağın hammadesiyle aynı yerden gelmiştir.