bugün

macar bakanının türklük açıklaması

Türk dünyası büyüktür. Azerbaycanlılar, Altaylılar, Balkarlar, Başkırlar, Gagavuslar,
Kazaklar, Karaimler, Karaçaylılar, Kırgızlar, Kırım Tatarları, Kumuklar, Tatarlar, Tuvalılar, Türkmenler, Uygurlar, Özbekler, Hakaslar, Çuvaşlar, Şorlar, Yakutlar vs.
yeryüzünde, bugün Türk
olduklarını bile bilmeyen kavimler var. Avusturyalılar, Bavyeralılar, Bulgarlar Bosnalılar, Macarlar Litvanyalılar, Lehler Saksonlar, Sırplar Ukraynalılar, Çekler Hırvatlar, Burgonlar
Katalanlar hepsi de böyledir.
Amerikalılar,ingilizler,Ermeniler, Gürcüler,ispanyollar,italyanlar arasında,akraba olduklarını unutan Türkler hiç de az değildir. özellikle iranlılar,Ruslar ve Fransızlar arasında.Onlar da eski Türklerin dış görünüşlerini pek güzel muhafaza etmiş ve her şeyi tamamen unutmuşlardır.

Ey dünya insanları hepiniz türksünüz.
Gene D. Matlock.
https://twitter.com/Okuya...0VNB7Aol18gB3cSw&s=19