bugün

skimpflasyon

Bugün hangi enflasyonu alırdınız?

Slumflasyon,shrinkfkasyon,skimflasyon
Seç begen al!

Başa çıkamıyorsan çeşitlendir.

Evet