bugün

vajinal bir mısra bırakıp gözden yitmek

işte yapıyorum bunu dedirten olay.

Sana am derler hikmetin bilirler mi
Gamlı gönüllere derman olan am
Hayli ihtiram edip tez gelirler mi
Kelle kestirmeye ferman olan am

iki tepenin arası desem bulurlar mı
Türlü yiğide mihmandar olan am
Kıllarını dilleyi dilleyi Yolarlar mı
Bütün tatlı deliklere serdar olan am

Telefoncu Ekrem hali sorarlar mı
Bir güzel yiğittir deyüp sararlar mı
Yoksam katli vacip deyip asarlar mı
Katli vacip fermanıma Mühürdar olan am