bugün

az gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri

aralarındaki akıllı adamları dışlamaları yahut kendilerini kurtaran akıllı adamları kolayca unutmaları gibi örnekler verilebilir.

bu ülkelerde vefasızlık had safhadadır.