al paçino al paçino yanakları gül paçino

  1. 1.
    Uyan uyan sabah oldu
    Namazını kıl paçino

    Şeklinde devam eden türkü.
    1 -3 ... dertler derya olmus