bugün

10 milyon dolar verseler hristiyan olur musunuz

(bkz: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah)

Hooop para cepte.