bugün

hacet gidermek

kokuşmuş bir eylemi zarifleştirme çabalarıyla ortaya çıkmıştır.