dobruca beyliği

 1. 2.
  tarihimizde pek ön plana çıkmayan türkmen beyliğidir.

  selçuklu taht mücadelesi sebebiyle 20 bin kişilik çepni maiyetiyle dobruca bölgesine geçen 2.izzeddin keykavus burada bir türk yerleşimi teşkil etmişti, yanlarında dini önder olarak sarı saltuk da bulunmaktaydı.

  bu çepni grup buraya geldiğinde dobruca bölgesinde kıpçak ve peçenek toplulukları da mevcuttu, çepniler kıpçak ve peçeneklerle birleşip karıştılar ve burada yeni bir türk topluluğu oluşturdular ve nihayet sarı saltuk'un oğlu ismail saltuk tarafından dobruca beyliği'ni kurdular.

  fakat beyliğin ömrü uzun sürmedi;

  - kıpçak ve peçeneklerle karışan bazı çepniler hristiyanlığa geçerek "gagavuz" adıyla anıldılar,

  - bazıları müslüman olarak dobruca ve deliorman bölgesine yayıldı, sonraki yüzyıllarda osmanlı tarafından iskan edilen türkmenlerle birleşerek günümüz deliorman ve dobruca türklerini meydana getirdiler,

  - az bir kısım çepni ise karesi topraklarına inerek burada günümüzde var olan alevi-çepni varlığının temelini attılar.
  4 ... ateistvaiz