bugün

cevap

sorulan soruyu nihayete erdiren sonuç verisidir. merakı öldürdüğü gibi farklı yönlere doğru daha da körükleyebilir.