bugün

tril

bağlamada yapıldığında adamın ciğerini söken eylemdir.

dırırırırırı... diye hızlı bir şekilde mızrak titretilir.